Compleet gesprek

Hier vind je de vragen die bedoeld zijn voor alle sectoren.

Wat betekent LA naar LB voor je salaris?

Met ingang van schooljaar 2014-2015 heb ik een LB-functie.
Ik zou in aug. 2014 starten in schaal LA 8, maar vanwege de LB functie werd dit LB 6.
Een rare gewaarwording als je van 8 naar 6 jaren wordt "teruggeschaald".
Onze contactpersoon van de salarisadministratie gaf aan:
Promotie naar de LB schaal betekent dat het bedrag van LA 8 werd ingepast in het naast hogere bedrag in de LB schaal en dit is LB 6. Inpassing van een LA naar een LB schaal vindt nooit in hetzelfde regelnummer plaats.

Mijn collega echter, die een schooljaar eerder in LB kwam heeft wel dezelfde LB schaal als dat ze in LA zou hebben. (werkt 1 jaar korter dan ik).

Mijn vraag is nu, klopt het antwoord wat ik heb ontvangen, of moet ik in hetzelfde regelnummer geplaatst worden?

Bedankt voor het meedenken!

Chantal.
door C.J.D. Oosterhuis
maart 2016
Geachte Mevrouw Oosterhuis,

Ik heb uw vraag doorgestuurd naar onze juridische afdeling. Een collega zal uw vraag binnen 5 werkdagen beantwoorden via de contact gegevens die bij ons bekend staan. ( Mochten deze onlangs gewijzigd zijn graag even een mail sturen naar cnvinfo@cnv.nl)

Met vriendelijke groet,
Yanick Goossens
CNV Info
door Yanick Goossens (Medewerker CNVO)
maart 2016